Sidste nyt/Andet

16/7 2017:

AKTIVIST MØDE.

Indkaldelse til aktivist møde i DMK- Esbjerg.

 D. 3/8 kl.18.00 Karl Jensens vej 16. – Hvor vi er vært med lidt smørrebrød

•Valg af dirigent

•Beretning om året der er gået fra trænerne.

•Beretning fra Mona omkring regnskab

•Valg af bestyrelse og suppleanter

 

nuværende bestyrelse: Heidi Pedersen, Per Madsen og Mona Storgaard alle ønsker genvalg

nuværende suppleanter: Rasmus Thuensen og Søren Bang – Rasmus ønsker genvalg, Søren Bang ??

 

•Oplæg omkring områdets visioner og fremtid.

• Indkommende forslag, skal være klubben i hænde senest 18 juli sendes til mail: dmkesbjerg@gmail.com

• Uddannelse, planer omkring nye instruktør, nye føl osv.

• Søges flere hænder

• evt.

Vi opfordrer alle til at bakke op omkring denne aften, samt gøre jer overvejelser omkring opstilling til aktivist.

Velmødt. – tilmelding skal ske på mail: dmkesbjerg@gmail.com


 

VIGTIGT !!!    

25/9 2014

Vi vil endnu engang slå hårdt ned på at parring uden om DMK ikke er tilladt.

Da vi er en underafdeling af hovedklubben, bliver vi også nødt til at slå hårdt ned på dette.

Det betyder at i også i vores afdeling vil få en udlukkelse på 2 år.

Skulle der være spørgsmål hertil kontakt venligst Mona eller Per.

Dmk hovedklubben er også behjælpelig med hjælp og vejledning.